recover

recover
recovered
recovered
Verb

Synonymer till recover

Hur används ordet recover

 • "She found her voice and replied quickly"
 • "We expect the stocks to recover to $2.90"
 • "recover a chair"

Ordet recover har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom juridik
 • Inom jakt
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
bildligt
juridik
jakt
generell
jordbruk

Ordet recover inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till recover (inom bildligt)

Ordet recover inom juridik

get or find back; recover the use of

Synonymer till recover (inom juridik)

Möjliga synonymer till recover (inom juridik)

Ordet recover inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till recover (inom jakt)

Möjliga synonymer till recover (inom jakt)

Ordet recover inom generell

regain a former condition

make up for or make good

cover anew

Översättningar (inom generell)

Synonymer till recover (inom generell)

Uttryck till recover (inom generell)

Möjliga synonymer till recover (inom generell)

Ordet recover inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till recover (inom jordbruk)

Diskussion om ordet recover

 • Csam - 2011-07-10

  övertäckta, täcka över