brisk

brisker
briskest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet brisk

  • "a brisk walk in the park"
  • "doing a brisk business"

Ordet brisk har 4 betydelser

  • Inom ur
  • Inom musik
  • Inom slang
  • Inom juridik
ur
musik
slang
juridik

Vad betyder brisk inom ur ?

quick and energetic

Översättningar (inom ur)

Synonymer till brisk (inom ur)

Vanlig betydelse av ordet brisk inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till brisk (inom musik)

Mindre vanlig betydelse av ordet brisk inom slang

very active

Översättningar (inom slang)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet brisk inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till brisk (inom juridik)

Möjliga synonymer till brisk (inom juridik)

Diskussion om ordet brisk

brisk

brisk
brisked
brisked
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till brisk (inom juridik)

Hur används ordet brisk

  • "business brisked up"

Vad betyder brisk inom slang ?

become brisk

Möjliga synonymer till brisk

Diskussion om ordet brisk