breezy

breezier
Adjektiv

Synonymer till breezy

Hur används ordet breezy

  • "her breezy nature"

Ordet breezy har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet breezy inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till breezy (inom generell)

Möjliga synonymer till breezy (inom generell)

Diskussion om ordet breezy