rent

Adverb

Synonymer till rent

Hur används ordet rent

 • "Mentalt var han med hela vägen in i mål, men sviterna av hans cancer knäckte honom rent kroppsligt, säger Michael Henriksson."
 • "– Det känns för jäkligt rent ut sagt, suckade Elisabeth Alexandersson."
 • "– Det är absolut inte okej, utan rent åt helvete!"
 • "Flera av dessa mejl ligger även till grund för Förvaltningsrättens bedömning, när de fastslår att kontraktet inte går att se som ett rent hyresavtal och därmed skulle ha upphandlats."
 • "– Föreningen skaffar erfarenheter rent organisationsmässigt när man sköter en stor tävling."
 • "Det här är ett rent hån mot rättsväsendet."
 • "– De är förbannade rent ut sagt."
 • "Det är något rent tekniskt som även det är åtgärdat nu, säger Thomas Johansson."
 • "– Vi är inte insatta i ärendet rent juridiskt, utan detta är en solidaritetshandling från en musikförening som har kontakt med den här familjen som också är musiker, säger Bosse Johansson, talesperson för föreningen."
 • "– Är det någon som har gjort rent den?"

Ordet rent har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Ordet rent inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till rent (inom vardagligt)

Diskussion om ordet rent

ren

renare
renast
Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till ren (inom vardagligt)

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet ren på svenska?

Komparativ: renare
Superlativ: renast

Hur används ordet ren

 • "En ren vit duk"
 • "Ren luft/rent vatten"
 • "Jag har aldrig sett någon så ren och prydlig"
 • "Anklagad fosterfar hade rent brottsregister"
 • "Det här vetenskapligt utformade systemet för ren hy är till för nybörjaren"
 • "– Det handlar om en ren organisationsförändring, inget annat."
 • "Endast ett fåtal värdesaker tycks ha försvunnit den här gången och rektorn betecknar inbrottet snarare som ” ren och skär skadegörelse ”."
 • "Trots att det blir en ren rundgång med de kommunala pengarna så vill kommunen fortsätta ge bidrag – på villkor att föreningen håller reda på sin ekonomi så man klarar av att hålla igång ungdomsverksamheten."
 • "– Huvuddelen av bränderna är ren skadegörelse."
 • "Helgedomen har blivit ren igen"
 • "– Jag tycker att den här flaskan ser alldeles för ren och ny ut för att kunna vara 21 år gammal, säger Ignacy Jakubowicz, som är docent inom polymerteknologi vid Sveriges tekniska forskningsinstitut."
 • "Flaskan är väldigt ren och jag har inte tvättat den, men den har fått några repor."
 • "I filmen får vi bland annat träffa Flori, en 19-åring ung kvinna som lämnade sin sex månader unga bebis i ren desperation för att tigga i Sverige."
 • "Det tog nästan en timme att göra den ren, säger han."
 • "Männen i Blekinge dricker nästan minst i landet, i genomsnitt 0,39 liter ren alkohol i månaden."

Ordet ren har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom mineral
vardagligt
mineral

Vad betyder ren inom vardagligt ?

fri från oönskade ämnen och partiklar

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till ren (inom vardagligt)

Relaterat till ren (inom vardagligt)

storlek

enkelhet

skönhet

kyskhet

dygd

hygien

renlighet

luktfrihet

oskuld

utskiljning

fullständighet

fullkomlighet

sannfärdighet

genomskinlighet

riktighet

Ordet ren inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Engelska

Synonymer till ren (inom mineral)

Möjliga synonymer till ren (inom mineral)

Diskussion om ordet ren

rent

Adjektiv

Hur används ordet rent

 • "Mentalt var han med hela vägen in i mål, men sviterna av hans cancer knäckte honom rent kroppsligt, säger Michael Henriksson."
 • "– Det känns för jäkligt rent ut sagt, suckade Elisabeth Alexandersson."
 • "– Det är absolut inte okej, utan rent åt helvete!"
 • "Flera av dessa mejl ligger även till grund för Förvaltningsrättens bedömning, när de fastslår att kontraktet inte går att se som ett rent hyresavtal och därmed skulle ha upphandlats."
 • "– Föreningen skaffar erfarenheter rent organisationsmässigt när man sköter en stor tävling."
 • "Det här är ett rent hån mot rättsväsendet."
 • "– De är förbannade rent ut sagt."
 • "Det är något rent tekniskt som även det är åtgärdat nu, säger Thomas Johansson."
 • "– Vi är inte insatta i ärendet rent juridiskt, utan detta är en solidaritetshandling från en musikförening som har kontakt med den här familjen som också är musiker, säger Bosse Johansson, talesperson för föreningen."
 • "– Är det någon som har gjort rent den?"

Möjliga synonymer till rent

Diskussion om ordet rent

rent

Adjektiv

Möjliga synonymer till rent

Diskussion om ordet rent

rent

rents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rent har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom snickeri
ekonomi
generell
data
snickeri

Ordet rent inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet rent inom generell

a regular payment by a tenant to a landlord for use of some property

(inom generell)

Ordet rent inom data

Synonymer till rent (inom data)

Ordet rent inom snickeri

the act of rending or ripping or splitting something

Synonymer till rent (inom snickeri)

Diskussion om ordet rent

rent

rent
rented
rented
Verb

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till rent (inom snickeri)

Hur används ordet rent

 • "Let's rent a car"

Ordet rent har 4 betydelser

 • Inom film
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom luftfart
film
generell
teknik
luftfart

Ordet rent inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till rent (inom film)

Möjliga synonymer till rent (inom film)

Ordet rent inom generell

let for money; of housing

Synonymer till rent (inom generell)

Uttryck till rent (inom generell)

Ordet rent inom teknik

Synonymer till rent (inom teknik)

Möjliga synonymer till rent (inom teknik)

Ordet rent inom luftfart

hold under a lease or rental agreement; of goods and services

Synonymer till rent (inom luftfart)

Möjliga synonymer till rent (inom luftfart)

Diskussion om ordet rent

rend

rend
rent
rent
Verb

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till rend (inom luftfart)

Vad betyder rend inom sex ?

tear or be torn violently

Diskussion om ordet rend