livgivande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet livgivande

 • "Efter en lång vinter njöt hon av den livgivande solen."
 • "I sin ansökan till Länsstyrelsen om skyddsjakt skriver parkens trädgårdsmästare Kajsa Holt att trädgårdarna står inför ett stort restaureringsprojekt och att det därför är angeläget att komma till bukt med de rådjur, harar och kaniner som nu äter upp de livgivande skotten och lökarna vid parkens planteringar."
 • "För mig var utgivarforumet en livgivande diskussion och en påminnelse om ynnesten på SVT med en mångfald av utgivarröster."
 • "Det är ett korrekt och livgivande pris."
 • "Jag tycker att vi ibland i onödan räds det här livgivande goda mörkret förklarar Henrik Ståhl."
 • "Enligt vissa teorier kan kometer en gång i tiden ha fört början till livgivande vatten och organiska molekyler till jorden."
 • "Alla nya bostadsområden byggdes på den östra sidan där man också har universitetet som livgivande nav."
 • "Och utan det livgivande solljuset så dör de, när de sjunker under ytan, berättar Sveriges Radio Gotland."
 • "Någon sorts utsmyckning på en dräkt eller en huvudbonad, en hyllning till den livgivande solen, arkeologerna har många gissningar."
 • "Vi befinner oss bland skärfläckor och gravänder på området Ladugårdsmarken strax norr om Lund, en av många nya livgivande våtmarker som sett dagens ljus inom ramen för Höje å-projektet."
 • "Via en 20 meter lång linje av idogt arbetande robotar pytsas proverna ut över plastburkar med livgivande näringsgelé, för att sedan skjutsas vidare in i odlingsskåp där bakterierna får växa till sig."