hygienisk

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till hygienisk

Hur används ordet hygienisk

  • "Förutom detta upptäcktes att ormar och reptiler hölls i ett rum i källaren som var avsett för sjuka djur, en sköldpadda hade förändringar på halsen som tydde på behov av veterinärvård och att foder inte varit av tillräcklig hygienisk kvalitet."
  • "Men i dagsläget bedrivs ingen verksamhet på fastigheten och kommunen ser ingen skolköks-, folkupplysnings-, hygienisk, social eller ideell verksamhet som kan bedrivas där."
  • "Kommunen fick rätt att använda platsen om förutsättningarna förändrades men den skulle användas för folkupplysning, hygienisk, social eller ideell verksamhet."
  • "Men samtidigt som stora tekniska investeringar görs bedrivs vården på sjukhuset ur en hygienisk synvinkel på ett omodernt sätt."
  • "Via en app i telefonen skall man kunna ta reda på vilka restauranger i närheten som håller god hygienisk standard."
  • "Knogkrock mest hygienisk hälsning"
  • "- Det här är ju inte någonting som är tillåtet på något vis och inte acceptabelt ur hygienisk synvinkel heller."
  • "Säker och hygienisk arbetsplats"
  • "Kommunen anser att man bidrar till en mer säker och hygienisk arbetsplats för både personal och patienter genom att dela ut dem."
  • "Om man tänker ett steg till och gör hanteringen av mat hygienisk trots att det är öppet så har man ju vunnit jättemycket i att få en trivsam miljö."

Diskussion om ordet hygienisk