kaustik

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kaustik

  • "Men i stället för att låta ett raffinaderi ta hand om den fördes den till ett Panamaregistrerat fartyg, uppankrat utanför Gibraltar, där oljan skulle behandlas med natriumhydroxid ( kaustik soda ) och katalytisk rening."

Rim på kaustik

Diskussion om ordet kaustik