förtroendefull

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till förtroendefull

Hur används ordet förtroendefull

  • "I skrivelsen står det bland annat att ” handläggande socialsekreterare upplevde att det fanns en bra och förtroendefull kontakt med Emmeli ”."
  • "Vi kommer att göra vårt yttersta för att möta upp och ha en förtroendefull dialog för att skapa en trygg övergång för eleverna, säger Monica Lundin ( L )."
  • "Man skapar en förtroendefull kontakt, unik relation, via nätet och ger sig oftast ut för att vara någon annan."
  • "Vidare slår utskottet fast att regeringens uppgift att styra förvaltningen ställer krav på en tydlig och förtroendefull dialog med myndigheterna."
  • "” Som minister kan jag inte kommentera enskilda arbetsmiljöfrågor men det är naturligtvis av stor vikt att det finns en god och förtroendefull stämning inom våra myndigheter mellan dess anställda och ledning."
  • "– Genom att göra som jag brukar : Hitta en bra förtroendefull dialog med medarbetarna genom att vi lyssnar på varandra, samtalar om vad som behöver göras och hitta ett sätt att prata med varandra."
  • "– Samtalet bygger trots allt på att man skapar en förtroendefull relation och då tror jag inte att patienten uppskattar att i stället för en läkare träffa en slags automat som ställer frågor."
  • "Vi inom vården kan inte läsa tankar men vi kan ge oss tid till patienten, skapa en förtroendefull relation och göra en så noggrann bedömning som vi kan."
  • "Han har blivit åtgången från båda sidor, båda av de som tycker att skolan är en vanlig institution aldrig kan tillåta sig att sanktionera lagbrott i verksamhetens namn, och av de som tycker att han som konstkoleledare borde stå upp för sina elever – vars examensarbeten han rimligen borde ha löpande och förtroendefull inblick i."
  • "och att det känns svårare att anmäla när man bygger upp en förtroendefull relation med dem föräldrarna."

Diskussion om ordet förtroendefull