laglydig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet laglydig

  • "Och han har fortfarande svårt att klara en laglydig och drogfri vardag."
  • "Det var första gången i mitt liv som jag var i en rättssal, jag har ju alltid varit ganska laglydig annars."
  • "Han är väldigt laglydig, säger farbrodern och förnekar fullständigt att han själv varit orolig att brorsonen skulle bege sig till Syrien för att strida med IS."
  • "Polisen har hela tiden hävdat att mannen inte är omdömesgill, laglydig eller pålitlig ur nykterhetshänseende vilket krävs av en vapeninnehavare."
  • "– Jag har alltid varit en laglydig person."
  • "- Ganska laglydig är jag nog allt, säger Ann-Christin Ström."
  • "” Ganska laglydig ”"
  • "Polisen hänvisar till en laglydelse som anger att den som ska få bli ordningsvakt måste vara laglydig annars kan förordnandet dras in."
  • "Som skötsam och laglydig medborgare tror jag att man känner att det innebär en ökad trygghet att vi tränger undan de orosmoment som finns, säger Jimmy Jansson."
  • "– Det är lätt hänt att man blir lagbrytare som cyklist fastän man annars är laglydig som bilist."

Vad betyder laglydig inom generell ?

som följer lagen

Möjliga synonymer till laglydig

Relaterat till laglydig

levnadsregel

pliktuppfyllelse

plikt

rätt

sannfärdighet

laglighet

riktighet

Diskussion om ordet laglydig