grannlaga

Adverb

Översättningar

Hur används ordet grannlaga

 • "Det blir en grannlaga uppgift, att läka de skador som uppstått och de splittringar som blivit."
 • "Det är en grannlaga uppgift att försöka ena partiet men det tror jag inte är någon omöjlighet, säger Yvonne Andréasson."
 • "– Jag har inte fått någon prognos på hur lång tid det kan ta att fastställa identiteten, det är säkert en grannlaga uppgift."
 • "– Vi är beredda att ta på oss ansvaret, men vi inser ju att det är grannlaga uppgift."
 • "Det är ett grannlaga arbete."
 • "– Det är en grannlaga uppgift eftersom kroppen legat så länge, det som gjordes i går var att göra en bedömning att det rörde sig om en människa, säger Stefan Dangardt på torsdagsmorgonen."
 • "Han måste förbereda sig för omröstning i kammaren, något som kan låta enkelt men som i själva verket är en grannlaga uppgift."
 • "Det är en grannlaga uppgift."
 • "Det är ett grannlaga arbete."
 • "– Eftersom det här kommer att bli en väldigt grannlaga uppgift som kommer att handla om detaljer, så vill vi ha in så mycket uppgifter som vi kan, säger Börje Sjöholm."

Vad betyder grannlaga inom filosofi ?

som kräver finkänslighet

Möjliga synonymer till grannlaga

Diskussion om ordet grannlaga

grannlaga

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet grannlaga

 • "Det blir en grannlaga uppgift, att läka de skador som uppstått och de splittringar som blivit."
 • "Det är en grannlaga uppgift att försöka ena partiet men det tror jag inte är någon omöjlighet, säger Yvonne Andréasson."
 • "– Jag har inte fått någon prognos på hur lång tid det kan ta att fastställa identiteten, det är säkert en grannlaga uppgift."
 • "– Vi är beredda att ta på oss ansvaret, men vi inser ju att det är grannlaga uppgift."
 • "Det är ett grannlaga arbete."
 • "– Det är en grannlaga uppgift eftersom kroppen legat så länge, det som gjordes i går var att göra en bedömning att det rörde sig om en människa, säger Stefan Dangardt på torsdagsmorgonen."
 • "Han måste förbereda sig för omröstning i kammaren, något som kan låta enkelt men som i själva verket är en grannlaga uppgift."
 • "Det är en grannlaga uppgift."
 • "Det är ett grannlaga arbete."
 • "– Eftersom det här kommer att bli en väldigt grannlaga uppgift som kommer att handla om detaljer, så vill vi ha in så mycket uppgifter som vi kan, säger Börje Sjöholm."

Vad betyder grannlaga inom generell ?

som kräver finkänslighet

Möjliga synonymer till grannlaga

Relaterat till grannlaga

ödmjukhet

anspråkslöshet

hövlighet

svårighet

redlighet

känslosamhet

försiktighet

riktighet

Diskussion om ordet grannlaga