mild

mildare
mildast
Adjektiv

Hur böjs ordet mild på svenska?

Komparativ: mildare
Superlativ: mildast

Hur används ordet mild

 • "Eftersom det varit en mild vinter var det väntat att de första kortflyttarna skulle anlända till sydligaste Sverige i mitten av februari."
 • "Men efter en väldigt mild nyårshelg slår vädret om och det är dags att pälsa på sig igen."
 • "Då hade vi mild luft en bit in i mars."
 • "Men fängelsedomen på tio månader tycker chefsåklagare Ulrika Grenerfors är allt för mild."
 • "Ovanligt mild influensasäsong : ” Har inte fått fäste ”"
 • "Det blir en mild kommande vecka för stora delar av landet."
 • "– Det kan man bara spekulera om, om det är att det varit en mild vinter som gjort att det inte fått fäste riktigt."
 • "Det som läkarna missade var att patienten hade mild diabetes och att kortisonbehandlingen påverkade patientens blodsockernivåer på ett allvarligt sätt."
 • "Men en mild vinter innebär inte enbart sparade pengar på utebliven snöröjning."
 • "– Vi hade en ganska mild vinter."

Vad betyder mild inom religion ?

behaglig och skonsam för sinnena; ''(även allmännare)'' måttlig, svag (ej stark)

Relaterat till mild

ödmjukhet

välvilja

färg

hövlighet

lättnad

medkänsla

oskuld

måttfullhet

kallblodighet

mildhet

ljudlöshet

mjukhet

värme

talförmåga

förlåtelse

Diskussion om ordet mild

Mild

Namn

Översättningar

Hur används ordet Mild

 • "Mild söndag"
 • "Mild vinter"
 • "Jag som rektor känner mig orolig som ändå är ansvarig för kvalitén i verksamheten, säger rektor Camilla Mild."
 • "Det tror jag skulle förbättra situationen lite grann i alla fall, säger rektor Camilla Mild."
 • "• Mild vinter hotar världscuptävlingar i Falun"
 • "Mild vinter hotar Svenska Skidspelen"
 • "Falun – Mild dom för rån"
 • "Mild åtgärd som många inte berörs av"
 • "Mild reaktion på Asiens börser"
 • "Mild grönkremla, kantkremla och brokkremla var bara några av de arter som han stötte på."

Diskussion om ordet Mild

mild

milder
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mild

 • "the climate was mild and conducive to life or growth"
 • "mild criticism"
 • "a mild rebuke"
 • "fortunately the pain was mild"
 • "a mild fever"
 • "a mild winter storm"

Ordet mild har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom film
slang
film

Ordet mild inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till mild (inom slang)

Ordet mild inom film

moderate in type or degree or effect or force; far from extreme

Översättningar (inom film)

Synonymer till mild (inom film)

Möjliga synonymer till mild (inom film)

Diskussion om ordet mild

Mild

Namn

Översättningar (inom film)

Diskussion om ordet Mild