altruistisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet altruistisk

  • "Att donera ägg ska vara en altruistisk handling enligt europeisk lagstiftning."
  • "I så fall blir det troligen ingen altruistisk surrogatvariant i Sverige."
  • "” En altruistisk handling ”"
  • "– Vi anser att äggdonation ska göras som en altruistisk handling, alltså av godhet och inte för ekonomisk vinning."
  • "Enligt Europarådets konvention från 1997 ska donation av ägg eller spermier vara altruistisk och inte innebära någon ekonomisk vinning för donatorn."
  • "– Donationer ska enligt EU:s lagstiftning vara altruistisk, men samtidigt ska ersättningen vara likvärdig för alla invånare oavsett landsting."
  • "Och nu ville hon också donera sin ena njure till någon anonym som väntade i kö – så kallad altruistisk donation."
  • "– Att framstå som vältränad, sund och altruistisk är motiverande, säger Feltz."
  • "Vi får en belöning också när vi hjälper andra, när vi får positiv respons för något vi utfört av altruistisk omtanke."
  • "Själv har jag lyssnat till den karismatiske Ernst Fehr, som övertygat mig om att människan i grunden är altruistisk och att vi alla är mest belåtna, när vi får samarbeta mot ett gemensamt mål."

Diskussion om ordet altruistisk