teistisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder teistisk inom religion ?

som avser tron på en personlig gud som är skild från världen men verksam i den

Diskussion om ordet teistisk