öm

ömmare

ömmast

Adjektiv
medicin
Att ha ont i kroppsdel

Synonymer