yearning

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till yearning

Möjliga synonymer till yearning

Diskussion om ordet yearning

yearning

yearnings
Substantiv

Diskussion om ordet yearning

yearn

yearn
yearned
yearned
Verb

Översättningar

Ordet yearn har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom lingvistik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
botanik
lingvistik
vardagligt
generell

Ordet yearn inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till yearn (inom botanik)

Möjliga synonymer till yearn (inom botanik)

Ordet yearn inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till yearn (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till yearn (inom lingvistik)

Ordet yearn inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till yearn (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till yearn (inom vardagligt)

Ordet yearn inom generell

have affection for; feel tenderness for

Diskussion om ordet yearn