galant

[gaˈlant]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet galant?

[gaˈlant]

Hur används ordet galant

  • "– Det var Sofie som körde och det var inte helt lätt alltid men det fixade hon galant!"
  • "Hur kan en 85-årig dam från Gävle så galant lyckas ro iland ett dylikt sommarprogram?"
  • "I det här fallet består patienten av en gummiarm och trots Imaans nervositet ser det ut att gå galant."
  • "Det var varmt under loppet och cyklisterna fick kämpa mot besvärliga kastvindar, men Frida klarade prövningen galant."
  • "Det tuffa testet för att Nashville skulle släppa honom var att han skulle spela tre matcher på tre dagar i farmarlaget Milwaukee – vilket han klarade galant."
  • "Svårigheterna med snöbristen i år löstes galant och hur det blir med vädrets makter nästa år återstår att se."
  • "Till vardags klarar sig de flesta galant med laddning hemmavid – det är när bilen ska användas på långresa det riskerar bli lång väntan vid laddstationerna."
  • "Tack vare speciella program och appar anpassade för dyslektiker och extra handledning klarade hon det galant."
  • "Men det är viktigt att poängtera att det här inte är jättevanligt och de absolut flesta sköter det här galant, säger Christoffer Stiernborg."
  • "Vi sålde vår bil och det klarar vi galant, skriver Iwona Pettersson."

Diskussion om ordet galant