balmy

balmier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet balmy

  • "my sons behaviour drives me balmy!"
  • "a nice and balmy night"
  • "he looked quite balmy when he left the pub"

Ordet balmy har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom skämtsamt
slang
ALLMÄNT
skämtsamt

Vad betyder balmy inom slang ?

informal or slang terms for mentally irregular

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till balmy (inom slang)

Ordet balmy inom ALLMÄNT

describes something mild and pleasant

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till balmy (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till balmy (inom ALLMÄNT)

Ordet balmy inom skämtsamt

intoxicated by alcohol or drugs

Översättningar (inom skämtsamt)

Svenska

Synonymer till balmy (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till balmy (inom skämtsamt)

Diskussion om ordet balmy