god

[guːd]
godare
godast
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet god?

[guːd]

Hur böjs ordet god på svenska?

Komparativ: godare
Superlativ: godast

Hur används ordet god

 • "god afton"
 • "god middag"
 • "god morgon"
 • "Datorn är så gott som ny"
 • "god natt"
 • "IVO skriver vidare att vården som gavs i väntan på läkarundersökningen inte kan anses ” vara förenligt med god och säker vård ”, enligt hälso- och sjukvårdslagen."
 • "I övrigt har vi inte mötts av särskilt starka reaktioner, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Enheten för god vattenkvalitet."
 • "– Vi vet att det är väldigt god djurhållning på många ställen, men vi har inte varit där och säkerhetsställt det."
 • "Därför planerar vi att sätta igång åtgärder med insatser som säkrar arbetsmiljön och en god tillgänglighet till vården redan i sommar, säger Peter Lilja, landstingsdirektör."
 • "För att slippa riskera att bli sjuk av campylobacter är det viktigt att man håller en god kökshygien och tvättar händerna och redskap när man hanterat kyckling eller rått kött."
 • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
 • "Bland annat har de rätt till en god man, skolgång och kan inte skickas hem på samma sätt som vuxna."
 • "– Genom att lägga ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet får man en god bild av vad man har att leva på som pensionär, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert."
 • "Socialsekreterare och god man till den unge är informerade om händelsen."
 • "IVO anser inte att den fördröjningen som blev för kvinnan när hon bollades runt är förenlig med begreppet god och sker vård och menar att kvinnan borde förts direkt till akutmottagningen i Karlskrona för en säkrare vård."

Ordet god har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom bibliskt
allmänt
bibliskt

Vad betyder god inom allmänt ?

välsmakande

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till god (inom allmänt)

Möjliga synonymer till god (inom allmänt)

Diskussion om ordet god

God

Substantiv

Översättningar (inom bibliskt)

Svenska
 • Gud  [ religion ]

Diskussion om ordet God

god

gods
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • gud  [ religion ]
 • gudom  [ religion ]

Hur används ordet god

 • "money was his god"
 • "he was a god among men"

Ordet god har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom mytologi
religion
mytologi

Vad betyder god inom religion ?

the supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe; the object of worship in monotheistic religions a man of such superior qualities that he seems like a deity to other people

Översättningar (inom religion)

Svenska
 • gud  [ religion ]

Synonymer till god (inom religion)

Möjliga synonymer till god (inom religion)

Ordet god inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Synonymer till god (inom mytologi)

Möjliga synonymer till god (inom mytologi)

Diskussion om ordet god