manitou

manitous
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet manitou har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Vad betyder manitou inom religion ?

'den store anden' hos vissa nordamerikanska indianer

Översättningar (inom religion)

Svenska
  • gud  [ religion ]

Möjliga synonymer till manitou (inom religion)

  • god [ religion ]

Ordet manitou inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till manitou (inom generell)

Diskussion om ordet manitou