divinity

divinities
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till divinity

Hur används ordet divinity

  • "ancient Egyptians believed in the divinity of the Pharaohs"

Ordet divinity har 5 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom religion
  • Inom mat
utbildning
religion
generell
religion
mat

Ordet divinity inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till divinity (inom utbildning)

Möjliga synonymer till divinity (inom utbildning)

Ordet divinity inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till divinity (inom religion)

Ordet divinity inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till divinity (inom generell)

Möjliga synonymer till divinity (inom generell)

Ordet divinity inom religion

the quality of being divine

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet divinity inom mat

A type of candy that is fluffy on the inside and has a crisp outer layer

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till divinity (inom mat)

Diskussion om ordet divinity