barnslig

barnsligare
barnsligast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till barnslig

Hur böjs ordet barnslig på svenska?

Komparativ: barnsligare
Superlativ: barnsligast

Hur används ordet barnslig

 • "barnsligt uppträdande"
 • "en barnslig person"
 • "Nora var ursprungligen en dum och barnslig kvinna"
 • "ett barnsligt försök att återskapa..."
 • "Den gamla kvinnan såg lustig ut i den barnsliga flickhatten"
 • "Bush är som en barnslig rik unge."
 • "Jag är inte så barnslig som du kanske tror"

Ordet barnslig har 7 betydelser

 • Inom barn
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom zoologi
 • Inom generell
 • Inom färg
barn
bildligt
vardagligt
vardagligt
zoologi
generell
färg

Ordet barnslig inom bildligt

ungdomlig eller pubertetsbetonad; som är avsedd för barn o ungdom, ibland även omogen

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till barnslig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till barnslig (inom bildligt)

Ordet barnslig inom vardagligt

ofta med betydelsen godtrogen, omedveten

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till barnslig (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till barnslig (inom vardagligt)

Ordet barnslig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till barnslig (inom vardagligt)

Ordet barnslig inom zoologi

kännetecknande för barnaåldern, nedsättande när det används om äldre personer

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till barnslig (inom zoologi)

Möjliga synonymer till barnslig (inom zoologi)

Ordet barnslig inom generell

nedsättande, antyder brist på mognad, jfr infantil

slang;efter brat, snorvalp, skitunge

när könsaspekten i barnsligheten av någon anledning ska betonas

Översättningar (inom generell)

Synonymer till barnslig (inom generell)

Uttryck till barnslig (inom generell)

Ord i uttryck för barnslig (inom generell)

Möjliga synonymer till barnslig (inom generell)

Ordet barnslig inom färg

vardagligt: naiv,bildligt grön

Översättningar (inom färg)

Synonymer till barnslig (inom färg)

Möjliga synonymer till barnslig (inom färg)

Diskussion om ordet barnslig

 • - 2015-10-02

  löjlig