ofullgången

ofullgångnare
ofullgångnast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till ofullgången

Hur böjs ordet ofullgången på svenska?

Komparativ: ofullgångnare
Superlativ: ofullgångnast

Ordet ofullgången har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom medicin
  • Inom generell
bildligt
medicin
generell

Ordet ofullgången inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ofullgången (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ofullgången (inom bildligt)

Ordet ofullgången inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till ofullgången (inom medicin)

Möjliga synonymer till ofullgången (inom medicin)

Ordet ofullgången inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ofullgången (inom generell)

Möjliga synonymer till ofullgången (inom generell)

Diskussion om ordet ofullgången

  • AQPNAR39 - 2009-03-30

    ofullgången = embrional, outvecklad ofullständig