outvecklad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till outvecklad

Rim på outvecklad

Ordet outvecklad har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom fysik
bildligt
fysik

Vad betyder outvecklad inom bildligt ?

inte utvecklad, efterbliven

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till outvecklad (inom bildligt)

Möjliga synonymer till outvecklad (inom bildligt)

Relaterat till outvecklad (inom bildligt)

elev

ofullständighet

smalhet

oförstånd

urtillstånd

Ordet outvecklad inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till outvecklad (inom fysik)

Möjliga synonymer till outvecklad (inom fysik)

Diskussion om ordet outvecklad