oprövad

Adjektiv

Hur används ordet oprövad

  • "– Metoden är ju helt oprövad."
  • "– Att Statens fastighetsverk vågar satsa i så stor skala på en metod som är så förhållandevis oprövad är särskilt roligt och intressant, säger Anders Lindström, docent i skogsproduktion vid Högskolan Dalarna, och en av forskarna som tagit fran med nya plantan."
  • "Enligt källor med god insikt i backhoppning, som Gävledala har pratat med, så är snönät av den här typen en helt oprövad produkt och finns inte i någon annan världscups backe än den här i Falun."
  • "Juridiskt oprövad mark"
  • "Men ikväll kunde Centern som är största borgliga parti i Ovanåker få igenom sitt val av nytt kommunalråd, det blev Hans Jonsson som är relativt oprövad i politiken."
  • "Väntan inför en oprövad framtid då Riksbanken kommer att precis som ECB ” trycka ” nya pengar som kommer att användas för att köpa lån, obligationer, för att pressa dessa räntor och öka lusten att investera för att få igång ekonomin."
  • "- Facebook är ett fantastiskt företag, men affärsmodellen är ännu lite oprövad så det är lite av att köpa drömmar."
  • "Vägen från nollräntan är oprövad kan man säga, säger SVT:s ekonomikommentator Peter Rawet."
  • "Utsättningsmetoden är ny och oprövad, och om Hudikgässen visar sig vara duktiga som adoptivföräldrar och vägledare kan metoden komma att användas igen."
  • "Det var en ytterst oprövad ung stockholmare som – efter att först ha ratats av stockholmslagen – hamnade i Brynäs och fick ett genombrott av sällan skådat slag."

Diskussion om ordet oprövad