obeprövad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obeprövad

  • "Eftersom metoden är helt ny och obeprövad ska läkare och forskare ta speciell etisk hänsyn."
  • "Tekniken är obeprövad och han känner sig osäker på konstruktionen, säger Elin Persson, enhetschef för Open Art."
  • "För att nå dit måste vi förlita oss på mycket riskabel och obeprövad teknik, menar klimatforskare vid Linköpings universitet."
  • "– Ärendet är unikt med hänsyn till att det avser en obeprövad metod, säger Jennie Nordin."
  • "– Rapporten slår fast att skatteslöseriet kring Nya Karolinsk orsakats av allianspartiernas iver att pröva en ny obeprövad finansieringsmodell."
  • "Enligt rapporten ska kopplingarna vara en ” hittills obeprövad konstruktion i denna position för rulltrappsleverantören. ” Dessutom bedöms den nödvändiga säkerhetsmarginalen varit otillräcklig."
  • "Richard Branson har framhållit att han kommer att åka på den första flighten tillsammans med sina barn, även om tekniken är obeprövad."
  • "Det kan leda till, menar en del bedömare, att en radikal och obeprövad kraft som Donald Trump kommer att få ännu mer anhängare bland republikanerna."
  • "En 76-årig man med andningssvårigheter fick erbjudande om transplantation med en ny, obeprövad metod, som inkluderade stamceller och en donerad luftstrupe."
  • "Sahlgrenska säger att de utförde vård under det så kallade sjukhusundantaget när de genomförde en transplantation med en obeprövad metod."

Diskussion om ordet obeprövad