obebyggd

Adjektiv [-]

Översättningar

Hur används ordet obebyggd

  • "– Det hade varit besvärligt med en obebyggd tomt som tog upp en stor del av holmen, säger Björn Malmström."
  • "Leden som går mellan Hemfjällsstugan och Storfjällsgraven är en av Sälenfjällens mest tillgängliga leder som trots det går i obebyggd och orörd fjällmiljö."
  • "En annan faktor som Hans Lind pekar på är all obebyggd mark utanför storstäderna."
  • "Man vill även höja fastighetsskatten på obebyggd tomtmark och slopa gruppregistreringen av moms."
  • "Tomten är fortfarande obebyggd."
  • "– Tanken är att obebyggd tomtmark ska bebyggas så det kan man se som ett litet misslyckande när det finns så mycket tomtmark i de områden där det råder bostadsbrist."
  • "För att det ska bli en varning krävs i dag att det drabbade området är minst 1 000 kvadratkilometer stort, oavsett om det rör sig om en stad eller om obebyggd skog."
  • "Då räknas tomten som obebyggd och hit- tills har dessa husägare fått betala statlig fastighetsskatt för tomten."
  • "– Man kan ju se det som ett misslyckande att det finns så mycket obebyggd tomtmark."
  • "– Det är inget som löser den stora bostadsbristen, säger fastighetsanalytiker Henrik Roos, men det är klart när det nu finns en bank av obebyggd tomtmark så är det synd att de faktiskt inte bebyggs."

Diskussion om ordet obebyggd