obanad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obanad

  • "– Man jagar ju mycket i obanad terräng och där finns mycket att trampa snett på."
  • "Nu är det obanad väg som gäller."
  • "Vandringen som genomfördes i området norr om Ramundberget, mellan Skarsfjället och Helags i Härjedalsfjällen, gick genom obanad terräng, med en avstickare till norska gränsen."
  • "Deltagarna i Vilden fick ta sig fram över en terrängbana, men resten av sträckan gick igenom helt obanad terräng."
  • "Förutom att den nya vägen bryts i obanad terräng och bli runt sju kilometer lång byggs det också två små broar."
  • "Den nya vägen som bryts i helt obanad terräng är 7,5 kilometer lång och förutom vägen kommer det att byggas två broar samt en rondell som ansluter till Lomboleden."
  • "- Man jagar ju mycket i obanad terräng och där finns mycket att trampa snett på."
  • "Han rekommenderar att man ska vaccinera sig om man är ute mycket i obanad skog och mark."
  • "För att en svensk klubb ska vara först i mål krävs en toppinsats hela vägen, inte minst under den ” långa natten ”, som innebär 17 kilometer i obanad terräng och beckmörker."
  • "I augusti blev det flera pass i fjällen, där han sprang tre-fyra timmar i obanad terräng."

Diskussion om ordet obanad