obränd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obränd

  • "– I den stora delen av brandområdet är det lugnt, ibland flammar det upp på obränd mark inom området, men ingen bebyggelse hotas, säger han på söndagsförmiddagen."
  • "Staden, med dess arkitektur i obränd, soltorkad lera, ” har varit vittne till de kulturella utbyten som skett i Sahara ” skriver Unesco."
  • "Kvar på marken låg då två stora högar med obränd kabel."
  • "Två tredjedelar av Brandlöpet går inom brandområdet och en tredjedel på obränd mark."
  • "Kännetecknet för denna typ av grav är att en obränd död människa lagts i en träbåt, ofta tillsammans med fint gravgods, för att sedan begravas under jorden."

Diskussion om ordet obränd