obrukad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obrukad

  • "Vi har obrukad åkermark i Sverige och Europa."
  • "Skogsområdet består av obrukad fjällnära skog, skog som inte kan brukas utan tillstånd och därför inskränks användningen, menar man."
  • "Men det finns bara ett fåtal odlare här trots att det finns gott om obrukad mark."
  • "Nu ställer både Svenska kyrkan och Region Gotland upp med att låta obrukad mark få användas till bete och slåtter."
  • "” Byggs på obrukad mark ”"
  • "– Golfbanan byggs på obrukad mark och en del av naturresurserna som förbrukats har förts tillbaka till naturen, sade Bach."
  • "Gropen har under en längre tid varit kraftigt omdiskuterad, då Enköpingsborna menat att kommunen inte nyttjat den mark tillräckligt då den länge nu stått obrukad."
  • "Gropen har under en längre tid varit kraftigt omdiskuterad, då Enköpingsborna menat att kommunen inte nyttjat den mark tillräckligt då den länge nu stått obrukad."
  • "I dag är Tchadsjön bara en liten spillra av sin tidigare storlek och stora delar av marken ligger förstörd och obrukad."
  • "Frågan är om vi vill bryta olje- och kolberoendet eller ska vi låta skogen stå obrukad, säger Pär Lärkeryd."

Diskussion om ordet obrukad