semesterstängd

Okänd ordklass

Hur används ordet semesterstängd

  • "Där hade en brand startat inne i en semesterstängd industri."
  • "På många håll är ungdomsmottagningarna en del av sjukvårdens kvinnomottagning och det är också till vuxenvården som ungdomarna hänvisas om det har behov av vård eller samtal när ungdomsmottagningen är semesterstängd eftersom ungdomarna inte får besöka ungdomsmottagningar annat än i sina hemkommuner."
  • "Istället ska man ha produktion under en vecka i augusti, då fabriken skulle varit semesterstängd."

Diskussion om ordet semesterstängd