ohanterlig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till ohanterlig

Hur används ordet ohanterlig

  • "Bl a har överförmyndarnämnden, enligt anmälan, slutat föreslå gode män vilket lett till en ohanterlig arbetsbörda för tingsrätten som nu fått ta över den uppgiften, med resultatet att betydligt färre ärenden har kunnat avgöras."
  • "Elevgrupperna har blivit allt större och arbetsbördan på varje lärare har blivit näst intill ohanterlig."
  • "Beloppet har av regeringen bestämts till 700 kronor före skatt, lika för alla, eftersom det enligt myndigheten skulle bli en ohanterlig arbetsbörda att räkna ut vad var och en skulle få."
  • "I ett svar på ett Facebook-inlägg av Daniel Sjöholm skriver Trafikverkets kundtjänst att p-fickorna plockas bort för bättre trafiksäkerhet på vägar med hög hastighet, och för att nedskräpningen på platserna blir ohanterlig."
  • "– Vi är mycket mer proaktiva i dag eftersom de flygande resurserna sätts in i ett tidigt skede innan branden har växt sig ohanterlig, säger Anna Lindbäck."
  • "Det underlättar för den enskilde men det kan också innebära en ohanterlig situation för ambassaden."
  • "Organisationen ansågs ovillig att besvara kritik och byråkratisk pappersexercis och en ohanterlig produktion av dokument hindrade arbetet."
  • "Även om nästan hälften bedömer att en ränta på fem procent skulle medföra ekonomiska problem så är det bara tre procent av de tillfrågade som säger att en femprocentig ränta skulle vara ohanterlig."
  • "Han pekar på att inflödet av asylsökande i höstas blev ohanterlig."
  • "På flera håll i landet beskrivs situationen som ohanterlig."

Rim på ohanterlig

Diskussion om ordet ohanterlig