obehörig

Adjektiv

Synonymer till obehörig

Hur används ordet obehörig

  • "Vaktbolaget åkte till kyrkan men hittade ingen obehörig i byggnaden."
  • "Sjukhuset saknade dessutom skriftliga rutiner som beskrev vad som är obehörig åtkomst av patientuppgifter."
  • "Datainspektionen ( DI ) granskar landets alla landsting och regioner för att kontrollera obehörig åtkomst av patientuppgifter."
  • "Som avsändare till inläggen stod KD:s lokala organisation, men enligt partiets länsordförande hade någon obehörig tagit sig in på sidan och publicerat inläggen."
  • "SVT Nyheter Blekinge har tagit del av uppgifter som gör gällande att reparationer utförts av obehörig personal under flera års tid, och att delar av klubbledningen medvetet försökt undanhålla detta i planens loggböcker."
  • "Var fjärde elev är obehörig till gymnasiet och nästan var femte uppnår inte alla kunskapskrav."
  • "Aktiva piloter inom Frivilliga flygkåren i Blekinge misstänker att flera av Blekinge Flygklubbs plan reparerats av obehörig personal."
  • "Många vittnar om falska utbildningsintyg, och det finns företag som använder obehörig arbetskraft för att bygga ställningar, säger Johan Lindholm."
  • "Var fjärde niondeklassare i Karlshamn obehörig till gymnasiet"
  • "Under två månader 2019 skickade Kustbevakningen passagerarlistor till en obehörig mottagare av misstag."

Vad betyder obehörig inom juridik ?

ej berättigad; utomstående

Möjliga synonymer till obehörig

Relaterat till obehörig

förbud

olaglighet

orätt

relationslöshet

oförmåga

obehörighet

avvikelse

urtillstånd

Diskussion om ordet obehörig