otillbörlig

Adverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet otillbörlig

 • "Håstad tycker bland annat att köp inuti-program i barnspel borde räknas som otillbörlig marknadsföring och därmed förbjudas."
 • "När två veckor återstod till halvårsskiftet hade myndighetens åklagare väckt 14 åtal, varav 2 avser insiderbrott och resten otillbörlig marknadspåverkan."
 • "Anmälningarna om insiderbrott ser ut att öka igen efter att ha minskat under en följd av år, medan ärendena om otillbörlig marknadspåverkan faller tillbaka."
 • "Enligt Åkesson kan EBM se att en del beteenden som faller under otillbörlig marknadspåverkan, till exempel handel mellan egna depåer, har minskat radikalt."
 • "Av de 120 nya ärendena avser 64 otillbörlig marknadspåverkan, 53 insiderbrott och 3 annan brottslighet."
 • "Emma Hedge har nu öppnat ett tillsynsärende som gäller otillbörlig marknadsföring av tobak."
 • "Den anses otillbörlig eftersom den påverkar konsumentens förmåga att ” fatta ett välgrundat affärsbeslut ”."
 • "EBM har bett regeringen höja högsta straffet för grovt insiderbrott och grov otillbörlig marknadspåverkan från fyra till sex år för att få fler tillstånd till hemlig avlyssning av misstänkta, skriver Dagens Industri."
 • "EBM har bett regeringen höja högsta straffet för grovt insiderbrott och grov otillbörlig marknadspåverkan från fyra till sex år för att få fler tillstånd till hemlig avlyssning av misstänkta, skriver Dagens Industri."
 • "EBM har bett regeringen höja högsta straffet för grovt insiderbrott och grov otillbörlig marknadspåverkan från fyra till sex år för att få fler tillstånd till hemlig avlyssning av misstänkta, skriver Dagens Industri."
 • "Enligt domen har de medgett att mannen mottagit Volvon och resan men att det var en gåva och inte hade något med deras affärsrelation att göra och att det därför inte varit fråga om en otillbörlig förmån."
 • "Den socialdemokratiske kandidaten utreds nu för otillbörlig valpåverkan, efter att ha delat ut valsedlar där ett namn redan var förkryssat."
 • "En socialdemokratisk politiker i Karlskrona har polisanmälts för otillbörlig valpåverkan efter att ha delat ut förkryssade valsedlar utanför vallokalen i Kungsmarken."
 • "– Vi har gjort en polisanmälan om otillbörlig valpåverkan, men jag kan inte säga så mycket mer eftersom det råder förundersökningssekretess, säger Magdalena Nordin, Karlskrona kommuns valansvarige."
 • "Sen finns det en punkt som säger att man vidtar annan otillbörlig åtgärd, och det är väl där som det här ärendet faller in, säger Stina Brindmark."
 • "– Jag har inte haft för avsikt att tillskansa mig någon otillbörlig förmån och välkomnar en utredning i frågan, skriver politikern."
 • "Tillsammans med kommunens säkerhetschef Ulla Nelson och kommunjuristen Jessica Norlander har Carl-Martin Lanér, vd i AB Karlskrona moderbolag och kommundirektör, beslutat att en polisanmälan om otillbörlig förmån ska göras."
 • "– Vi vet inte om det här är otillbörlig förmån, men det måste utredas av polis och åklagare och det är inget vi själva ska göra, säger Carl-Martin Lanér."
 • "– Vi kunde konstatera att den här läraren hade haft otillbörlig kontakt med eleverna."
 • "Karlskrona kommun har gjort en polisanmälan om otillbörlig förmån efter SVT Nyheter Blekinges granskning av det kommunala bolaget Utveckling i Karlskrona AB."

Vad betyder otillbörlig inom juridik ?

som är oacceptabel enligt rimliga normer

Möjliga synonymer till otillbörlig

Diskussion om ordet otillbörlig

otillbörlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet otillbörlig

 • "Enligt domen har de medgett att mannen mottagit Volvon och resan men att det var en gåva och inte hade något med deras affärsrelation att göra och att det därför inte varit fråga om en otillbörlig förmån."
 • "Den socialdemokratiske kandidaten utreds nu för otillbörlig valpåverkan, efter att ha delat ut valsedlar där ett namn redan var förkryssat."
 • "En socialdemokratisk politiker i Karlskrona har polisanmälts för otillbörlig valpåverkan efter att ha delat ut förkryssade valsedlar utanför vallokalen i Kungsmarken."
 • "– Vi har gjort en polisanmälan om otillbörlig valpåverkan, men jag kan inte säga så mycket mer eftersom det råder förundersökningssekretess, säger Magdalena Nordin, Karlskrona kommuns valansvarige."
 • "Sen finns det en punkt som säger att man vidtar annan otillbörlig åtgärd, och det är väl där som det här ärendet faller in, säger Stina Brindmark."
 • "– Jag har inte haft för avsikt att tillskansa mig någon otillbörlig förmån och välkomnar en utredning i frågan, skriver politikern."
 • "Tillsammans med kommunens säkerhetschef Ulla Nelson och kommunjuristen Jessica Norlander har Carl-Martin Lanér, vd i AB Karlskrona moderbolag och kommundirektör, beslutat att en polisanmälan om otillbörlig förmån ska göras."
 • "– Vi vet inte om det här är otillbörlig förmån, men det måste utredas av polis och åklagare och det är inget vi själva ska göra, säger Carl-Martin Lanér."
 • "– Vi kunde konstatera att den här läraren hade haft otillbörlig kontakt med eleverna."
 • "Karlskrona kommun har gjort en polisanmälan om otillbörlig förmån efter SVT Nyheter Blekinges granskning av det kommunala bolaget Utveckling i Karlskrona AB."

Ordet otillbörlig har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder otillbörlig inom generell ?

som är oacceptabel enligt rimliga normer

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till otillbörlig (inom generell)

Ordet otillbörlig inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Möjliga synonymer till otillbörlig (inom juridik)

Diskussion om ordet otillbörlig