oberättigad

Adjektiv

Synonymer till oberättigad

Hur används ordet oberättigad

  • "Från Jordbruksverket avvisar man mycket av kritiken som oberättigad och anser att de kontroller som krävs har gjorts."
  • "Men i undersökningarna upptäcks också mindre farliga tumörer som leder till onödiga behandlingar, och inte minst till oberättigad oro."
  • "– En viktigt del i mitt jobb är att spelarna inte tar till sig mycket negativ kritik, speciellt om jag anser att den är oberättigad."
  • "Den är ” fullständigt oberättigad ” sade Chirac och framhöll att den förstör ekonomi och dagligt liv i Libanon."
  • "Den är ” fullständigt oberättigad ” sade Chirac och framhöll att den förstör ekonomi och dagligt liv i Libanon."

Diskussion om ordet oberättigad