grundlagsstridig

Okänd ordklass

Hur används ordet grundlagsstridig

  • "Kreml beskrev händelserna i östra Ukraina som ” grundlagsstridig användning av våld mot fredliga demonstranter ”."
  • "Frankrikes högsta rättsliga instans fastslog på tisdagen att en lag som gör det brottsligt att förneka folkmordet på armenier i det osmanska riket är grundlagsstridig, då den inkräktar på yttrandefriheten."
  • "- Eftersom den delen av reformen, det så kallade individuella påbudet, är grundlagsstridig måste lagen i sin helhet upphävas, skriver Vinson i domen."

Diskussion om ordet grundlagsstridig