rättsvidrig

Adjektiv

Synonymer till rättsvidrig

Hur används ordet rättsvidrig

  • "” En rättsvidrig process ”"
  • "Sveriges Byggindustrier, har å sin sida kallat en sådan ordning för ” rättsvidrig ” och hävdar att det sätter stopp för utländsk arbetskraft."
  • "De reste in med gerillarörelsen ONLF, skottskadades och utsattes för tortyrliknande förhållanden, genomlevde en rättsvidrig domstolsprocess och satt fängslade i 14 månader."
  • "Uppropet, med representanter från Svenska PEN, Sveriges riksdag, svenska universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, kallar beslutet för en ” rättsvidrig dödsdom ” i en debattartikel på Aftonbladet."
  • "Sveriges Byggindustrier, å sin sida, kallade en sådan ordning för ” rättsvidrig ” och hävdar att den sätter stopp för utländsk arbetskraft i Sverige."
  • "Han anser att Ipredlagen är rättsvidrig och inte borde finnas i ett demokratiskt samhälle."
  • "Tysk lag rättsvidrig"
  • "Däremot anser domstolen att den tyska lagens utformning var rättsvidrig."
  • "Däremot anser domstolen att den tyska lagens utformning var rättsvidrig."
  • "– Jag hade väntat mig hårda domar, men det här handlar om en fullkomligt rättsvidrig process, färgad av en arrogant politik som är helt frånkopplad människor och deras verklighet, säger han."

Diskussion om ordet rättsvidrig