fatal

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till fatal

Hur används ordet fatal

 • "Den planerade tredje höjningen hade varit fatal om den genomförts, enligt Ewa Björling :"
 • "– För fåglar med sin tunna hud är vistelsen i taggtråden oftast fatal, medan det för hjortviltet oftast blir ett långt"
 • "Hittills i februari är det en olycka med fatal utgång som vi på Svenska Livräddningssällskapet känner till, säger Mikael Olausson."
 • "It s now December; ten months have elapsed since the fatal accident and Swedish Television, SVT, call Judith Moritz at the BBC; she is one of the reporters to have followed the story very closely."
 • "Three patients underwent the surgery at the Karolinska in Sweden with fatal result."
 • "Det handlar om en till tre olyckor varje år med fatal utgång."
 • "Vad är det för fatal avtrubbning inför dödligt våld som vi ser i Filippinerna?"
 • "– Antingen är båten vattenfylld eller så har den imploderat, bägge innebär fatal utgång, säger Mats Nordin, ubåtsexpert och överingenjör för marina system på FOI."
 • "Branden i två av vagnarna blev än mer fatal då dörrarna var låsta och fönstren försedda med galler."
 • "Ändå frågar jag mig – kunde det ha varit jag som gav mig ut på en så fatal upptäcktsfärd?"

Diskussion om ordet fatal

 • Melonica - 2008-11-15

  livsfarlig, livshotande

fatal

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fatal

 • "it is fatal to enter any war without the will to win it - Douglas MacArthur"
 • "such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory - Charles Darwin"
 • "a fatal series of events"

Ordet fatal har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom nedsättande
bildligt
nedsättande

Vad betyder fatal inom bildligt ?

bringing death

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till fatal (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fatal (inom bildligt)

Ordet fatal inom nedsättande

controlled or decreed by fate; predetermined

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till fatal (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till fatal (inom nedsättande)

Diskussion om ordet fatal