transient

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Ordet transient inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till transient

Diskussion om ordet transient

 • MikkiPikki - 2010-11-28

  förbipasserande

transient

transients
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet transient

 • "transient laborers"

Ordet transient har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom utbildning
 • Inom generell
teknik
utbildning
generell

Vad betyder transient inom teknik ?

(physics) a short-lived oscillation in a system caused by a sudden change of voltage or current or load

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet transient inom utbildning

one who stays for only a short time

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till transient (inom utbildning)

Vanlig betydelse av ordet transient inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet transient

transient

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till transient (inom generell)

Hur används ordet transient

 • "youth's transient beauty"

Ordet transient har 3 betydelser

 • Inom sport och fritid
 • Inom generell
 • Inom botanik
sport och fritid
generell
botanik

Ordet transient inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till transient (inom sport och fritid)

Ordet transient inom generell

Synonymer till transient (inom generell)

Ordet transient inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till transient (inom botanik)

Möjliga synonymer till transient (inom botanik)

Diskussion om ordet transient