övergå

övergår
övergick
övergått
Verb

Översättningar

Synonymer till övergå

Hur böjs ordet övergå på svenska?

Presens: övergår
Preteritum: övergick
Supinum: övergått

Hur används ordet övergå

 • "Under morgontimmarna har regnet börjat övergå i snö i delar av Kalmar län, enligt SMHI."
 • "Under kvällen väntas vinden avta och snöfallet övergå till snöblandat regn."
 • "Framåt dagen kommer sedan snöfallet att övergå till blötsnö och regn."
 • "Snöandet kommer hålla i sig under natten men kan övergå i snöblandat regn eller regn under torsdagen."
 • "Snöfallet väntas komma in under tisdag morgon för att sedan övergå i blötsnö eller regn."
 • "Längst i söder kommer snön att övergå i regn."
 • "Enligt Sydöstran bedöms incidenten ha kunnat medföra en ” allvarlig vårdskada ” och verksamheten ska nu övergå till sticksäkra kanyler där ett nedfällt skydd visar att kanylen redan har används."
 • "Längst i söder väntas snön övergå i regn, med risk för ishalka."
 • "Det officiella programmet pågår mellan klockan 16-19, men efter det officiella programmet brukar kvällen även övergå till så kallade ” buska-spel ”, med spontana framträdanden."
 • "” För att kunna hantera situationen och klara att bedriva de olika verksamheterna måste vi nu övergå till stabsläge i kommunkoncernen."

Rim på övergå

Ordet övergå har 4 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom sport
 • Inom juridik
 • Inom data
militärväsen
sport
juridik
data

Ordet övergå inom sport

Överträffa ngns förväntningar

Översättningar (inom sport)

Synonymer till övergå (inom sport)

Möjliga synonymer till övergå (inom sport)

Ordet övergå inom juridik

Gradvis försämras

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till övergå (inom juridik)

Möjliga synonymer till övergå (inom juridik)

Relaterat till övergå (inom juridik)

övergång

Ordet övergå inom data

Byta område, tro eller egendom

Översättningar (inom data)

Synonymer till övergå (inom data)

Möjliga synonymer till övergå (inom data)

Diskussion om ordet övergå

 • - 2011-02-27

  pass (as in my head ache passed)

 • - 2012-03-09

  turned

 • - 2013-06-27

  Det saknas synonym för något som övergår i något annat. Ex. transition into, grade into, change into.

övergående

Adverbial

Översättningar (inom data)

Hur används ordet övergående

 • "Men vad vi kunde se av arbetet med Nord Stream 1 så var varje miljöeffekt ganska snabbt övergående, men vi kommer ha samma omfattande miljöövervakning i samband med läggningen av Nord Stream 2, säger Lars O. Grönstedt."
 • "Men det gäller att vara observant på den så kallade övergående syrebristen som kan ge tillfälliga bortfallssymptom och söka vård så fort de inträffar, även om kroppen känns som vanligt igen efter bara några sekunder."
 • "Claes Bjerede förklarar att han tror att bristen på förkläden är ett övergående problem och att företaget ser omställningen i produktionen som en tillfällig lösning."
 • "– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom."
 • "På grund av en akut men övergående sjukdom före jul, så lämnar hon redan nu över till landstingrådet Ann-Margret Knapp."
 • "– Några enstaka brukare har fått vaga biverkningar med övergående nässelutslag, säger Pia Vinrot."
 • "Jag tror inte att effekterna kommer att bli så jättestora, jag tror att det kan vara en snabbt övergående effekt."
 • "Den nya regeringen är av ” övergående ” karaktär, understryker han."
 • "Enligt S&P-analytikern Moritz Kraemer är trycket nedåt på oljepriset inte något övergående problem."
 • "Dessutom hade den dömde tonårspojkens våld varit begänsat och orsakat relativt snabbt övergående smärta, skriver tingsrätten."

Vad betyder övergående inom generell ?

som går över av sig självt /efter en kortare tid/

Diskussion om ordet övergående

övergående

Adverb

Översättningar

Hur används ordet övergående

 • "Men vad vi kunde se av arbetet med Nord Stream 1 så var varje miljöeffekt ganska snabbt övergående, men vi kommer ha samma omfattande miljöövervakning i samband med läggningen av Nord Stream 2, säger Lars O. Grönstedt."
 • "Men det gäller att vara observant på den så kallade övergående syrebristen som kan ge tillfälliga bortfallssymptom och söka vård så fort de inträffar, även om kroppen känns som vanligt igen efter bara några sekunder."
 • "Claes Bjerede förklarar att han tror att bristen på förkläden är ett övergående problem och att företaget ser omställningen i produktionen som en tillfällig lösning."
 • "– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom."
 • "På grund av en akut men övergående sjukdom före jul, så lämnar hon redan nu över till landstingrådet Ann-Margret Knapp."
 • "– Några enstaka brukare har fått vaga biverkningar med övergående nässelutslag, säger Pia Vinrot."
 • "Jag tror inte att effekterna kommer att bli så jättestora, jag tror att det kan vara en snabbt övergående effekt."
 • "Den nya regeringen är av ” övergående ” karaktär, understryker han."
 • "Enligt S&P-analytikern Moritz Kraemer är trycket nedåt på oljepriset inte något övergående problem."
 • "Dessutom hade den dömde tonårspojkens våld varit begänsat och orsakat relativt snabbt övergående smärta, skriver tingsrätten."

Vad betyder övergående inom generell ?

som går över av sig självt /efter en kortare tid/

Möjliga synonymer till övergående

Diskussion om ordet övergående

övergående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet övergående

 • "Men vad vi kunde se av arbetet med Nord Stream 1 så var varje miljöeffekt ganska snabbt övergående, men vi kommer ha samma omfattande miljöövervakning i samband med läggningen av Nord Stream 2, säger Lars O. Grönstedt."
 • "Men det gäller att vara observant på den så kallade övergående syrebristen som kan ge tillfälliga bortfallssymptom och söka vård så fort de inträffar, även om kroppen känns som vanligt igen efter bara några sekunder."
 • "Claes Bjerede förklarar att han tror att bristen på förkläden är ett övergående problem och att företaget ser omställningen i produktionen som en tillfällig lösning."
 • "– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom."
 • "På grund av en akut men övergående sjukdom före jul, så lämnar hon redan nu över till landstingrådet Ann-Margret Knapp."
 • "– Några enstaka brukare har fått vaga biverkningar med övergående nässelutslag, säger Pia Vinrot."
 • "Jag tror inte att effekterna kommer att bli så jättestora, jag tror att det kan vara en snabbt övergående effekt."
 • "Den nya regeringen är av ” övergående ” karaktär, understryker han."
 • "Enligt S&P-analytikern Moritz Kraemer är trycket nedåt på oljepriset inte något övergående problem."
 • "Dessutom hade den dömde tonårspojkens våld varit begänsat och orsakat relativt snabbt övergående smärta, skriver tingsrätten."

Diskussion om ordet övergående