glance

glance
glanced
glanced
Verb

Översättningar

Synonymer till glance

Hur används ordet glance

  • "She only glanced at the paper"

Ordet glance har 3 betydelser

  • Inom internet
  • Inom generell
  • Inom spel
internet
generell
spel

Ordet glance inom internet

Översättningar (inom internet)

Möjliga synonymer till glance (inom internet)

Ordet glance inom generell

throw a glance at; take a brief look at

Synonymer till glance (inom generell)

Ordet glance inom spel

Synonymer till glance (inom spel)

Diskussion om ordet glance