oanmäld

Adjektiv

Hur används ordet oanmäld

  • "Länsstyrelsen gjorde därför en oanmäld tillsyn på gymmet ett par veckor senare."
  • "Förbudet fattades efter en oanmäld inspektion då djurinspektörerna konstaterade att kvinnan brustit i omvårdnaden av fem hästar."
  • "Detta efter att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort en oanmäld tillsyn där stora brister hittats."
  • "Kommer miljökontoret i Karlskrona att göra en oanmäld inspektion på Skärgårdsfesten?"
  • "Det var vid en oanmäld livsmedelsinspektion i Sundsvall"
  • "Det var vid en oanmäld inspektion av Justitieombudsmannen hos polisen i Blekinge som problemen framkom."
  • "Efter en anonym anmälan till länsstyrelsen i Kronoberg 2016 gjordes en oanmäld tillsyn i en lägenhet i Växjö under våren."
  • "Det var vid en oanmäld kontroll i helgen som Miljöförbundet Blekinge Västs inspektörer reagerade på att det var trängsel på den aktuella krogen."
  • "Konkurrensverket har gjort en oanmäld inspektion – en så kallad gryningsräd – hos industriföretaget Roxtec i Karlskrona."
  • "Det var efter en oanmäld inspektion under onsdagseftermiddagen som Transportstyrelsens sjöfartsinspektör utfärdade körförbud på färjan."

Rim på oanmäld

Diskussion om ordet oanmäld