tidsödande

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till tidsödande

Hur används ordet tidsödande

  • "– Det är mycket tidsödande."
  • "– Det är ett mycket tidsödande arbete."
  • "Fram till idag har alla 51 ledamöternas namn ropats upp och var och en ska svara ja eller nej, något som har varit både tidsödande och emellanåt lett till misstag."
  • "– Det är ett tidsödande arbete med avtal och annat som behöver planeras innan vi kan sätta spaden i jorden, men förhoppningsvis inom ett par år så är vi igång, säger Joakim Nilsson."
  • "Först därefter börjar det betydligt mer tidsödande arbetet med att laga den spruckna ledningen."
  • "Efter ett besvärligt och tidsödande arbete kunde brandkåren få loss personen som fördes vidare till sjukhus."
  • "Tidigare har det krävts mycket tidsödande pappersarbete, men nu ska bönderna utbildas i hur man gör ansökningar om stöd direkt på Internet."
  • "Transaktionerna är också otympliga och tidsödande."
  • "Ett skitigt och mycket tidsödande arbete."
  • "Då bildas så kallade potthål istället, som är svårare och mer tidsödande att laga."