villsam

Adjektiv

Rim på villsam

Vad betyder villsam inom generell ?

som är lätt att gå vilse i

Möjliga synonymer till villsam

Relaterat till villsam

obegriplighet

misstolkning

ovisshet

svårighet

oordning

buktighet

Diskussion om ordet villsam