stänga

stänger
stängde
stängt
Verb

Synonymer till stänga

Hur böjs ordet stänga på svenska?

Presens: stänger
Preteritum: stängde
Supinum: stängt

Hur används ordet stänga

 • "Risker med att stänga vårdplatser"
 • "– Då var vi vid ett läge att det måste hända något annars måste vi stänga."
 • "I december 2014 fick skolans matsal och kafé stänga efter att tjuvar tagit sig in i köket och där stulit ett kassaskåp."
 • "Ska stänga om en vecka"
 • "Totalt kommer 183 boenden stänga i hela landet, varav tre finns i Blekinge."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "– Vi måste lösa en helhet och att stänga ytterligare vårdplatser vore riskabelt."
 • "Vi har överbeläggningar och därför ser jag risker i att stänga vårdplatser, säger Lars Almroth."
 • "Ett alternativ kan bli att helt stänga socialnämndens sammanträden eftersom både politiker och tjänstemän upplevt att enskilda besökare uppträtt påträngande och hotfullt."
 • "– Sista utvägen är ju att slänga ut någon på gatan eller stänga byggandet."

Diskussion om ordet stänga

stängd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stängd

 • "Dagens beslut innebär att dagakuten i Karlshamn kommer att vara stängd från och med torsdag den 8 september."
 • "Ridskolan räknar med att ha stängt i minst en månad till och den kommer att vara stängd till att alla hästar är symptomfria."
 • "Då kommer hallen behöva vara stängd under tre till fyra månader."
 • "Förslaget innehåller en stängning av Adlersten i två etapper där en enhet ska vara stängd senast den 31 mars 2017 och kvarvarande två enheter stängs senast 30 september 2017."
 • "Anläggningen kommer fortsätta att hålla stängd tills vidare."
 • "Vägen och cykelbanan är helt stängd mellan Järnvägstorget och Idrottshallen i Karlskrona på Borgmästarkajen."
 • "Vägen och cykelbanan är helt stängd mellan Järnvägstorget och Idrottshallen i Karlskrona."
 • "När Blekingenytt försöker få svar på alla frågor från föreningen är lokalen stängd."
 • "Men det bildades långa köer i östergående körfält då vi fick hålla den stängd under någon halvtimma, säger Marcus Lindmark."
 • "– Hela anläggningenär stängd och alla lektioner är inställda, säger Carolin Viétor, tränare på ryttarföreningen."

Diskussion om ordet stängd