oaktsam

oaktsammare
oaktsammast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till oaktsam

Hur böjs ordet oaktsam på svenska?

Komparativ: oaktsammare
Superlativ: oaktsammast

Hur används ordet oaktsam

 • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
 • "Det gick inte att bevisa att affärsinnehavaren varit oaktsam."
 • "Åklagaren yrkar på att mannen ska dömas för våldtäkt, samt i andra hand för oaktsam våldtäkt – ett begrepp som infördes i den samtyckeslag som klubbades igenom"
 • "Tingsrätten bedömer bådas berättelser som trovärdiga men kommer till slutsatsen att mannen inte visat brist på tillsyn eller oaktsam."
 • "Tingsrätten dömer 25-åringen till försök till grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik och skriver i domen att mannen varit grovt oaktsam och att han genom sitt handlande visat en uppenbar likgiltlighet för andra människors liv och egendom."
 • "Nämnden konstaterar att han varit oaktsam men att påföljden kan stanna vid en varning eftersom skottet avlossades i ett vapenrum."
 • "– Då menar jag att man inte kan visa att han haft uppsåt eller varit oaktsam och därför kunde jag inte gå vidare med detta och väcka åtal, säger Lena-Marie Bergström."
 • "Åklagaren ska inte ha kunnat peka ut någon som ansvarig för bristerna i säkerheten eller att någon chef skulle kunna ha varit oaktsam på ett straffbart sätt."
 • "Justitieombudsmannen ( JO ) anmälde i februari händelsen till Statens ansvarsnämnd, som nu delar JO:s uppfattning att HSAN-ordföranden åsidosatt sina skyldigheter och varit oaktsam."
 • "Brottsrubriceringen är allmänfarlig vårdslöshet, alltså att någon kan ha varit oaktsam och orsakat branden."
 • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
 • "Det gick inte att bevisa att affärsinnehavaren varit oaktsam."
 • "Åklagaren yrkar på att mannen ska dömas för våldtäkt, samt i andra hand för oaktsam våldtäkt – ett begrepp som infördes i den samtyckeslag som klubbades igenom"
 • "Tingsrätten bedömer bådas berättelser som trovärdiga men kommer till slutsatsen att mannen inte visat brist på tillsyn eller oaktsam."
 • "Tingsrätten dömer 25-åringen till försök till grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik och skriver i domen att mannen varit grovt oaktsam och att han genom sitt handlande visat en uppenbar likgiltlighet för andra människors liv och egendom."
 • "Nämnden konstaterar att han varit oaktsam men att påföljden kan stanna vid en varning eftersom skottet avlossades i ett vapenrum."
 • "– Då menar jag att man inte kan visa att han haft uppsåt eller varit oaktsam och därför kunde jag inte gå vidare med detta och väcka åtal, säger Lena-Marie Bergström."
 • "Åklagaren ska inte ha kunnat peka ut någon som ansvarig för bristerna i säkerheten eller att någon chef skulle kunna ha varit oaktsam på ett straffbart sätt."
 • "Justitieombudsmannen ( JO ) anmälde i februari händelsen till Statens ansvarsnämnd, som nu delar JO:s uppfattning att HSAN-ordföranden åsidosatt sina skyldigheter och varit oaktsam."
 • "Brottsrubriceringen är allmänfarlig vårdslöshet, alltså att någon kan ha varit oaktsam och orsakat branden."

Rim på oaktsam

Vad betyder oaktsam inom generell ?

oförsiktig /på ett sätt som betraktas som slarvigt eller oansvarigt/

Diskussion om ordet oaktsam