glömsk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet glömsk

 • "Poliserna stoppade 89-åringen och att han av dem uppfattades som glömsk."
 • "Demensen försämrar minne och intelligens – den gamle blir sjukligt glömsk och hen förstår inte hur viktigt det är att äta och dricka."
 • "Men om du märker att du börjar bli glömsk, får svårt att genomföra aktiviteter eller ett ökat ångestpåslag kan det vara dags att söka hjälp."
 • "Att bli lite långsam och glömsk med åren är inget onormalt."
 • "Ofta är det alzheimers sjukdom man drabbas av och då säger man att sjukdomen börjar 15 år i hjärnan innan man blir glömsk."
 • "– Man är ju väldigt glömsk."
 • "Ständigt bombarderad med nya världshändelser, krig och katastrofer är det lätt att bli blasé och glömsk inför samtidshistorien."
 • "Det innebär att Ture Toolanen som är 91 år och glömsk nu är skyldig staten 208 693."
 • "” Min svärfar blev änkeman vid 86 års ålder och när han bott ensam i ett år hade han gått ner väldigt mycket i vikt, han var glömsk, fick matleveranser varje dag och hjälp från hemtjänsten med mediciner och städning."
 • "Detta tros ligga bakom sjukdomsförloppet vid Alzheimers, där patienten blir allt mer glömsk och dement."
 • "Poliserna stoppade 89-åringen och att han av dem uppfattades som glömsk."
 • "Demensen försämrar minne och intelligens – den gamle blir sjukligt glömsk och hen förstår inte hur viktigt det är att äta och dricka."
 • "Men om du märker att du börjar bli glömsk, får svårt att genomföra aktiviteter eller ett ökat ångestpåslag kan det vara dags att söka hjälp."
 • "Att bli lite långsam och glömsk med åren är inget onormalt."
 • "Ofta är det alzheimers sjukdom man drabbas av och då säger man att sjukdomen börjar 15 år i hjärnan innan man blir glömsk."
 • "– Man är ju väldigt glömsk."
 • "Ständigt bombarderad med nya världshändelser, krig och katastrofer är det lätt att bli blasé och glömsk inför samtidshistorien."
 • "Det innebär att Ture Toolanen som är 91 år och glömsk nu är skyldig staten 208 693."
 • "” Min svärfar blev änkeman vid 86 års ålder och när han bott ensam i ett år hade han gått ner väldigt mycket i vikt, han var glömsk, fick matleveranser varje dag och hjälp från hemtjänsten med mediciner och städning."
 • "Detta tros ligga bakom sjukdomsförloppet vid Alzheimers, där patienten blir allt mer glömsk och dement."

Diskussion om ordet glömsk