moderlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet moderlig

  • "– Hon är mycket moderlig, hon lyssnar och jämkar."
  • "Hon framstod som en moderlig försvarare av humanistiska värden och skapade en ny slogan, att USA inte kan förminska sig – utan vill vara en varmhjärtad stormakt."
  • "Tidigare studier har påvisat att det finns kopplingar mellan moderlig stress och senare mental hälsa och beteendeproblem hos avkomman i både människor och djur."

Diskussion om ordet moderlig