närstående

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till närstående

Hur används ordet närstående

  • "– En till mig närstående person kan finnas med som underleverantör i ett av de anbud som eventuellt kommit in."
  • "– Det är ofta en kamrat eller en närstående, någon de känner helt enkelt, säger Mikael Rying."
  • "SVT Nyheter Blekinge kunde för lite mer än ett halvår sedan avslöja att Michael Fransson använt kommunala Utvecklingsbolagets kreditkort till att bland annat betala massage ombord på Polenfärjan till sig själv och kollegor, ett hotellrum till sig själv och närstående"
  • "Bland frågorna som ställdes i enkäten till kommunen efterfrågades bland annat hur många barn som Ronneby socialnämnd tvångsomhändertagit under de senaste tio åren, hur kommunen arbetar med återförening och hur många procent av barnen som placerats hos närstående familj."
  • "En 60-årig man, som i helgen attackerade två närstående personer med kniv, häktades på onsdagen av Blekinge tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och försök till mord, rapporterar lokala medier."
  • "En 60-årig man, som i helgen attackerade två närstående personer med kniv, häktades på onsdagen av Blekinge tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel och försök till mord, rapporterar lokala medier."
  • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) kritiserar nu Blekingesjukhuset för att inte ha tryggat patientens säkerhet när man skickade hem henne och att verksamheten brustit när de inte informerade närstående om utskrivningen."
  • "– Som Blekinges största arbetsgivare kan vi göra stor skillnad för dem som utsätts för våld av närstående, skriver kommunalråd Börje Dovstad ( L ) i ett pressmeddelande."
  • "Kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående skärps."
  • "– Vi har dessutom tagit ytterligare ett antal bilar i beslag från närstående och bekanta, som vi misstänker har varit inblandade i de begångna brotten."

Diskussion om ordet närstående