kringliggande

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till kringliggande

Hur används ordet kringliggande

  • "Efter att dagakuten stängde på Blekingesjukhuset i Karlshamn har den nyöppnade akutavdelningen, vårdcentraler och kringliggande akutmottagningar kunnat ta hand om patienter som tidigare sökte till dagakuten."
  • "Jobben på Volvo och de kringliggande underleverantörerna har ökat kraftigt."
  • "Då röjningsarbetet var större än förväntat har detta uppdrag kompletterats med årligen återkommande ammunitionsröjning både i provskjutningstunnlarna samt kringliggande vattenområden där ammunitionseffekter har påträffats."
  • "Ungdomslagen är i stället hänvisade till kringliggande planer i kommunen : Lyckåvallen, Rosenholm och på Hästö."
  • "Dessutom samarbetar han med andra stenbutiker i kringliggande län."
  • "Då Anticimex vissa dagar haft upp till 200 inbokade jobb har de varit tvungna att ta hjälp av personal från kringliggande kontor."
  • "Eftersom det fanns gasoltuber i lokalen prioriterade brandkåren istället att skydda kringliggande byggnader."
  • "Men även i de kringliggande byarna."
  • "Räddningstjänsten ska dock ha släckt den kringliggande branden snabbt."
  • "Förutom polisen i Dalarna är även polismyndigheterna i kringliggande län inkopplade."

Diskussion om ordet kringliggande