omliggande

Okänd ordklass

Hur används ordet omliggande

  • "LKAB:s gruvverksamhet påverkar omliggande samhällen i Malmfälten, och bolaget poängterar att en framgångsrik samhällsomvandling är avgörande för såväl kommunerna i fråga som för bolagets konkurrenskraft."
  • "LKAB:s gruvverksamhet påverkar omliggande samhällen i Malmfälten, och bolaget poängterar att en framgångsrik samhällsomvandling är avgörande för såväl kommunerna i fråga som för bolagets konkurrenskraft."
  • "Och den här frågan, om den omliggande naturen, är känslig, eftersom marken där kraftvärmeverket ska byggas gränsar till ett område som anses vara av riksintresse."
  • "Eller koncentrera dem till ett distrikt, så att omliggande distrikt får majoritet för det styrande partiet."
  • "Först var man orolig för att branden skulle kunna sprida sig till den omliggande terrängen."
  • "Det kostar pengar att röja Örnsköldsvik med omliggande bostadsområden."
  • "Hela tätorten drabbades med visst omliggande land också."

Diskussion om ordet omliggande